Eteläportin innovaatioekosysteemi – mistä on kysymys?

Teollisuuden ekosysteemit ovat jaettavissa innovaatio-, liiketoiminta- ja tietämysekosysteemeihin. Eteläportista kehitetään Euroopan modernein valmistavan teollisuuden digitaalinen palvelukeskittymä, jonka toimintamalli perustuu innovaatioekosysteemiin.

- Eteläportti pitää sisällään liiketoimintaekosysteemin painotusta, mutta verkosto tulee rakentamaan yhdessä tulevaisuuden osaamista uusinta tietoa hyödyntäen, jolloin se on innovaatioekosysteemi, kertoo VTT:n tutkimuspäällikkö Katri Valkokari.

Liiketoimintaekosysteemi keskittyy asiakasarvon luomiseen, tietämysekosysteemi puolestaan uuden tiedon ja teknologian kehittämiseen. Yhteistä kaikille ekosysteemimalleille on jaettu liiketoimintatavoite ja perinteisten roolien katoaminen.

- Tuote- ja palvelukeskeisyydestä siirrytään laajemman perspektiivin asiakaskeskeisyyteen. Ekosysteemin jäsenen oman liiketoiminnan kehityksessä ei riitä enää pelkän asiakkaan ymmärrys, vaan tarvitaan vahvasti myös loppuasiakkaan ymmärrystä: mitä lisäarvoa loppuasiakas saa teollisesta ekosysteemistä ja partnereiden toisiaan täydentävästä osaamisesta?

- Perinteisten roolien katoamisella tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että ekosysteemin toimittajat voivat olla asiakkaita – ja toisinpäin, Valkokari toteaa.

VTT:llä liiketoimintainnovaatioiden ennakointia tutkiva Valkokari kertoo alkuvuodesta 2019 julkaistusta tutkimuksesta, jossa tutkittiin 470 suomalaista innovatiivista yritystä. Niistä suurin osa kuului samanaikaisesti useaan innovaatioekosysteemiin.

- Strategisissa kumppanuuksissa avainasioiksi nousevat ekosysteemin oma tutkimus- ja tuotekehitys ja yhteisen maalin tavoittelu. Kahdenvälinen yhteistyö muuttuu monenväliseen yhteistyöhön ja sen myötä sekä roolit että vastuut muuttuvat.

 

Kokonaisuus hahmottuu työpajatyöskentelyn avulla

Innovaatioekosysteemi mahdollistaa mukana oleville toimijoille pääsyn ylemmälle arvontuotannon tasolle. Eteläportissa se voi tarkoittaa kasvua ja kansainvälistä liiketoimintaa, mutta myös vahvempaa digitaalisuuden hyödyntämistä ja ekologisuuden huomioimista.

- Jyväskylän kaupungin aluekehittämishankkeissa on yhtenä osa-alueena digitaalisen infrastruktuurin suunnittelu ja käytäntöön vieminen. Esimerkiksi identiteetin ja pääsynhallinnan ratkaisu (IAM) tai yhteinen dataliiketoimintaympäristö voivat tarjota myös Eteläporttiin sijoittuville yrityksille uniikkeja liiketoimintamahdollisuuksia, Business Jyväskylän Smart City -hankkeiden digitalisaatiosta vastaava projektipäällikkö Mika Kataikko kertoo.

Eteläportti-hankkeessa teollisen ekosysteemin muotoa hahmotetaan työpajatyöskentelynä. Työpajoissa keräännytään uusimman tiedon äärelle ideoimaan ja kehittämään yhteisen tulevaisuuden mallia. Eteläporttiin tavoitellaan 60 teollisuuden ja sitä läpileikkaavien alojen kasvuyritystä, joilla on motivaatio pysyä digitalisaation, robotiikan, tekoälyn ja kiertotalouden aallonharjalla. Mukaan toivotaan myös verkostotoimijoita sekä oppi- ja tutkimuslaitoksia.

Projektilla haetaan ratkaisuja Eteläportti-ekosysteemissä olevien yritysten digitaalisten palvelukonseptien kehittämiseen ja pilotointiin. Lisäksi edistetään kiertotalouden ja vähähiilisten liiketoimintaympäristöjen syntymistä.

Hanketta rahoittavat: Keski-Suomen Ely-keskus (EAKR), Jyväskylän kaupunki ja Muuramen kunta.

Lue lisää:

Eteläportin ekosysteemiin kutsutaan teollisuuden ja digitalisaation kasvuyrityksiä

Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi Eteläportin asemakaavamuutoksen

Katso Eteläportin esittelyvideo (YouTube)

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Heikki Kinnunen

Jyväskylän kaupunki, Business Jyväskylä

p. 050 434 2450, heikki.kinnunen(at)jyvaskyla.fi