Eteläportti pähkinänkuoressa

Mikä?

Eteläporttiin rakentuu valmistavan teollisuuden digitaalinen palvelukeskittymä. Eteläportti on inspiroiva kehittämis- ja kehittymisympäristö yrityksille ja osaaville työntekijöille.

Missä?

Eteläportti sijaitsee Jyväskylästä etelään valtatie 9:n länsipuolella Jyväskylän kaupungin ja Muuramen kunnan rajalla. Jyväskylän keskustaan alueelta on matkaa noin 7 kilometriä ja Muuramen keskustaan noin 8 kilometriä. Eteläportin noin 40 hehtaarin suunnittelualueesta noin 33 hehtaaria on Jyväskylän kaupungin puolella ja noin 7 hehtaaria Muuramen kunnan puolella.

Mitä alue tarjoaa?

Eteläportin noin 40 hehtaarin maa-alueet suunnitellaan älykkään teollisuuden, monimuotoisen ja ajan henkeen mukautuvan kaupan sekä lähiurheiluun painottuvan vapaa-ajan vaatimuksiin. Eteläportti tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyölle. Tulevaisuudessa yhteistyö voi tarkoittaa myös tiivistä virtuaalista verkostoa etäyhteyksien avulla.

Mitä alueella on jo nyt?

Moventas Gears Oy tekee tuulivoimaloiden tuuliturbiinivaihteita ja on merkittävä työllistäjä alueella. Useat teolliset ja kaupalliset toimijat ovat varanneet alueelta tontteja ja rakentaminen alkaa syksyllä 2020. Lisäksi neuvotteluja uusien toimijoiden sijoittumisesta käydään parhaillaan. Lisätietoja tonteista saat alueen kehittäjiltä.

Mitä muita palveluja lähialueella on?

Eteläportin kylkeen rakentuu uusi Kauramäen asuntoalue. Myös Jyväskylän kaupunki investoi alueen uuteen koulu-, kirjasto- ja nuorisotilarakennukseen ja varautuu alueen väestömäärän voimakkaaseen kasvuun. Lisäksi Eteläportin uuden ajan yritystoimintojen ja teollisuuden keskittymän yhteyteen rakentuu asumista tukevia kauppa- ja liikuntapalveluja.

Kuka omistaa alueen?

Jyväskylän kaupunki omistaa pääosan eli noin 30 hehtaaria Jyväskylän puolella olevista maa-alueista. Jykia Oy omistaa alueella kaksi kehitettävää tonttia, jotka ovat alueella toimivan Moventas Gears Oy:n tehdaskiinteistön molemmin puolin. Toinen, noin kolmen hehtaarin tontti on Jyväskylän kaupungin alueella ja toinen, noin seitsemän hehtaarin tontti on Muuramen kunnassa.

Miten alue rajautuu?

Eteläportin suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Kauramäen uuteen asuinalueeseen. Etelässä alue rajautuu yksityisen maanomistajan omistuksessa olevaan alueeseen, joka on Muuramen kunnan keskustan osayleiskaavassa määritelty teollisuusalueeksi. Idässä alue rajautuu valtatie 9:ään ja lännessä kaavoittamattomaan maa-alueeseen tai haja-alueeseen.