Eteläportti pähkinänkuoressa

Mikä?

Eteläporttiin rakentuu valmistavan teollisuuden digitaalinen palvelukeskittymä. Eteläportti on inspiroiva kehittämis- ja kehittymisympäristö yrityksille ja osaaville työntekijöille.

Missä?

Eteläportti sijaitsee Jyväskylästä etelään valtatie 9:n länsipuolella Jyväskylän kaupungin ja Muuramen kunnan rajalla. Jyväskylän keskustaan alueelta on matkaa noin 7 kilometriä ja Muuramen keskustaan noin 8 kilometriä. Eteläportin noin 40 hehtaarin suunnittelualueesta noin 33 hehtaaria on Jyväskylän kaupungin puolella ja noin 7 hehtaaria Muuramen kunnan puolella.

Mitä alue tarjoaa?

Eteläportin noin 40 hehtaarin maa-alueet suunnitellaan älykkään teollisuuden, monimuotoisen ja ajan henkeen mukautuvan kaupan sekä lähiurheiluun painottuvan vapaa-ajan vaatimuksiin. Eteläportti tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyölle. Tulevaisuudessa yhteistyö voi tarkoittaa myös tiivistä virtuaalista verkostoa etäyhteyksien avulla.

Mitä alueella on jo nyt?

Moventas Gears Oy tekee tuulivoimaloiden tuuliturbiinivaihteita ja on merkittävä työllistäjä alueella. David Brown Santasalon teollisuusvaihdetehdas ja materiaali-innovaatioyhtiö Spinnovan kuitutehdas Woodspin sijaitsevat jo Eteläportissa. Lisäksi neuvotteluja uusien toimijoiden sijoittumisesta käydään parhaillaan. Lisätietoja tonteista saat alueen kehittäjiltä.

Mitä muita palveluja lähialueella on?

Eteläportin kylkeen rakentuu uusi Kauramäen asuntoalue. Keljonkankaan koulu-, kirjasto- ja nuorisotilarakennus valmistui 2021. Lisäksi Eteläportin uuden ajan yritystoimintojen ja teollisuuden keskittymän yhteyteen rakentuu asumista tukevia kauppa- ja liikuntapalveluja.

Kuka omistaa alueen?

Jyväskylän kaupunki omistaa pääosan eli noin 30 hehtaaria Jyväskylän puolella olevista maa-alueista. Jykia Oy omistaa alueella yhden tontin, joka sijaitsee Muuramen kunnan puolella.

Miten alue rajautuu?

Eteläportin suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Kauramäen uuteen asuinalueeseen. Etelässä alue rajautuu yksityisen maanomistajan omistuksessa olevaan alueeseen, joka on Muuramen kunnan keskustan osayleiskaavassa määritelty teollisuusalueeksi. Idässä alue rajautuu valtatie 9:ään ja lännessä kaavoittamattomaan maa-alueeseen tai haja-alueeseen.