Ota yhteyttä ja sano KYLLÄ älykkäälle tulevaisuudelle!

Eteläportissa on ollut käynnissä kaksi EU-rahoitteista kehittämisprojektia, joilla on tuettu Eteläportin alueen kehittymistä uuden ajan valmistavan teollisuuden ja sitä tukevien palveluiden digitaaliseksi keskittymäksi.

Eteläportista on haluttu kehittää uuden ajan teollisuuden toimintaympäristö, jossa toimijat ja tieto kohtaavat. Kehittämisen perustana ovat olleet resurssien yhteiskäyttö, vähähiiliset ratkaisut ja uudet kiertotalouden liiketoimintamallit. Kehittämisprojektien aikana on haettu pilotointimahdollisuuksia uusille ratkaisuille. Tavoitteena on ollut synnyttää toimintatapoja, joita voidaan hyödyntää tulevaisuudessa muissa vastaavissa hankkeissa.

Aluekehittämisessä on aina kyse monen osa-alueen huomioonottamisesta kokonaisuuden rakentamisessa ja heti ensimmäisen projektin alussa Eteläportin kehittämistyössä käynnistettiin monitahoinen aluekehittämisen yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Jotta aluekehittämisessä voidaan saavuttaa jotain uutta tapaa toimia, on digitaalisten työkalujen ja -alustojen kehittämistä vietävä tarmokkaasti eteenpäin. Ilman digitaalista alustaa Eteläporttikin olisi vain yksi teollisuusalue muiden joukossa.

Olemme nyt tutkineet Eteläportissa, millä tavoin aluekehittämistä voidaan tukea ja vauhdittaa tuomalla kokeiltavaksi ja testattavaksi erilaisia digitaalisia työkaluja. Erilaiset IoT-kokeilut, hiilijalanjälkilaskenta, vähähiilisten ratkaisujen löytäminen, resurssien jakaminen tai digitaalisen kaksosen mahdollisuudet ja niiden avaaminen alueen toimijoille ovat tahdittaneet kehittämisprojekteja alueella. Tavoitteena on ollut, että Eteläportti olisi suunnannäyttäjä ja edelläkävijä kaikilla edellä mainituilla osa-alueilla.

Eteläportin kehittämisprojekteissa on hyödynnetty arvoverkkotyön menetelmiä. Kestävä kehitys, vähähiilisyys, resurssien viisas käyttö ja kiertotalouden liiketoimintamallit sekä digitaalisuus tulevat olemaan jatkossakin alueen kehittämisen kantavia teemoja. Yhteistä näkemystä aluekehityksen tavoitteista ylläpidetään aktiivisella viestinnällä ja tiedottamisella jatkossakin. Lisäksi kehittämisprojektin aikana tunnistetut hyvä verkostoitumis- ja ajankohtaiskatsaukset aamukahvien kera Eteläportin toimijoiden kesken jatkavat hankkeen oppien jalkauttamista.

Eteläportti-valmistavan teollisuuden digitaalinen palvelukeskittymä- projekti 2019–2022 sekä jatkohanke Eteläportti-XaaS-hyvin muotoiltu palvelu -hanke 2022–2023. Kumpaakin hanketta rahoittivat Keski-Suomen ELY-keskus (EAKR), Jyväskylän kaupunki ja Muuramen kunta.

Älyteknologia -kuva

Heikki
Kinnunen

Projektipäällikkö
Eteläportti
heikki.kinnunen(at)jyvaskyla.fi
050 434 2450