Eteläportin ekosysteemiin kutsutaan teollisuuden ja digitalisaation kasvuyrityksiä

Jyväskylän Eteläportti-aluetta kehitetään uuden ajan valmistavan teollisuuden ja sitä tukevien palveluiden digitaaliseksi keskittymäksi. Eteläportin kehittämisprojekti mahdollistaa palvelukonseptin ja yritysten liiketoimintaympäristön kehittämisen. 

Eteläportista kehittyy Euroopan modernein valmistavan teollisuuden digitaalinen palvelukeskittymä vuoteen 2030 mennessä.

 - Tavoitteenamme on houkutella mukaan 60 teollisuuden ja sitä läpileikkaavien alojen kasvuyritystä, joilla on motivaatio pysyä digitalisaation, robotiikan, tekoälyn ja kiertotalouden aallonharjalla.  Fyysinen ja virtuaalinen tuotekehitys- ja innovaatioverkosto luovat uniikkia lisäarvoa yrityksille uuden ajan älykkäässä teknologiaympäristössä, Business Jyväskylän projektipäällikkö Heikki Kinnunen visioi.

 Eteläportissa toimiva tuulivoimaloiden voimansiirtoratkaisuja valmistava Moventas Gears Oy hakee ympärilleen toimijoita, jotka tukevat heidän liiketoimintansa kasvua.

 - Kun tutkimus, tuotekehitys, moderni suunnittelu- ja valmistusteknologia sekä digitalisaation mahdollisuudet yhdistetään, rakentuu yrityksille uusia innovatiivisia ratkaisuja mahdollistava liiketoimintaympäristö. Ekosysteemin toimijat pääsevät osallisiksi kilpailukykyisiin arvoverkostoihin, jotka puolestaan houkuttelevat kansainvälisiä toimijoita, Kinnunen sanoo.

Kehittämisprojektilla vauhtia arvoverkoston muodostamiseen

Eteläportti-ekosysteemin kehittyminen edellyttää aktiivista arvoverkostotyötä. Vuoden 2019 alussa startanneen Business Jyväskylän Eteläportti-kehittämisprojekti tuo resursseja ja vauhdittaa alueen kehittymistä. Tavoitteena on, että projektin kohteena olevat 60 pk-yritystä luovat uudistuneen teollisuuden arvoverkoston, joka onnistuessaan mahdollistaa uutta liiketoimintaa ja siten myös uusia työpaikkoja.

Projektin tiimoilta on tavattu alkuvuoden aikana yli 40 yritystä ja muita toimijoita Keski-Suomesta sekä muualta Suomesta. Lisäksi yritysryhmille on järjestetty kaksi teemoitettua työpajatilaisuutta.

 - Jotta uudet liiketoimintamahdollisuudet onnistuisivat, digitalisaatiota on hyödynnettävä. Vielä ei ehkä täysin ymmärretä mitä kaikkea se tarjoaa.  Samanaikaisesti teknologiat kehittyvät kovaa vauhtia. Yrityksille syntyy datan avulla uutta liiketoimintaa.

 -Tätä työtä tehdään yhteistyössä yritysten, verkostotoimijoiden sekä oppi- ja tutkimuslaitosten kanssa. Työpajoissa määrittelemme muun muassa uudenlaista digitaalista palvelukonseptia, jota pilotoidaan liiketoimintaresurssien yhteiskäyttöalustana.

 - Resurssien yhteiskäyttö voi tarkoittaa esimerkiksi jaettavia yhteisiä tiloja, koneita, henkilöstöresursseja, kuljetusvälineitä tai energiaa. Edistämme kiertotalouden ja vähähiilisten liiketoimintaympäristöjen syntymistä – se on edellytys, jotta Eteläportista muodostuu kansainvälisen tason yritys- ja työpaikka-alue, Kinnunen summaa.

Eteläportin kehittämisprojektissa tuetaan Eteläportin kehittymistä uuden ajan valmistavan teollisuuden ja sitä tukevien palveluiden digitaaliseksi keskittymäksi sekä luodaan resursseja palvelukonseptin ja yritysten liiketoimintaympäristön kehittämiseen.

Työpajat ovat osa Eteläportin kehittämisprojektia. Hanketta rahoittavat: Keski-Suomen Ely-keskus (EAKR), Jyväskylän kaupunki ja Muuramen kunta.  

Lisätiedot:

Heikki Kinnunen, projektipäällikkö, Eteläportti, Jyväskylän kaupunki, Business Jyväskylä
p. 050 434 2450, heikki.kinnunen(at)jyvaskyla.fi


Lue lisää Eteläportista:

Keskisuomalainen 23.5.2019: Näkyvälle paikalle Ysitien varteen alkaa nousta yritystiloja – Jyväskylän Eteläportin alueen rakentaminen pääsee vauhtiin


Eteläportista kehitetään Euroopan moderneinta valmistavan teollisuuden digitaalista palvelukeskittymää. Teollisen valmistuksen ja palveluliiketoiminnan ekosysteemissä yhdistyvät tutkimus ja tuotekehitys, moderni suunnittelu- ja valmistusteknologia sekä digitaaliset palvelut.  Eteläportti sijaitsee Jyväskylän ja Muuramen rajalla Valtatie 9:n varrella. Tutustu: https://etelaportti.fi