Eteläportin asemakaavan laajennus ja muutos voimaan

Kaupunginvaltuusto on 10.6.2019 hyväksynyt Eteläportin asemakaavan laajennuksen ja muutoksen seuraavasti: 

Eteläportin asemakaavan laajennus ja muutos:
Asemakaavan laajennus koskee 30. kaupunginosaa ja muutos 30. kaupunginosan korttelin 15 tontteja 1 ja 2, korttelin 16 tonttia 2, korttelin 17 tontteja 4 ja 5 sekä katu- ja virkistysaluetta. Asemakaavan laajennuksella ja muutoksella muodostuu 30. kaupunginosan korttelin 15 tontit 3–9, korttelin 16 tontit 3, 4 ja 5, korttelin 17 tontit 6 ja 7, korttelit 42–45 sekä erityis-, katu- ja virkistysalueet. 
 
Kaavoja koskevat kaupunginvaltuuston hyväksymispäätökset ovat lainvoimaisia ja edellä mainitut asemakaavan laajennus, asemakaavojen muutokset sekä osayleiskaava tulevat siten voimaan 10.6.2019 tehdyllä kuulutuksella.

Kaupunginhallitus

Kaavan tiedot löytyvät täältä.

Muuramen puoleinen Eteläportin kaava on saanut myös lainvoiman. Lisätiedot löytyvät täältä.