Jyväskylän Eteläportista moderni valmistavan teollisuuden keskittymä

Yritysalue tulee tarjoamaan monipuolisesti tilaa teollisuuden tutkimus- ja tuotekehitys-, tuotanto- ja logistiikkatoiminnoille sekä kaupan ja palveluiden toimijoille.

Jyväskylän Eteläporttia ryhdytään kehittämään Jyväskylän kaupungin ja Jykia Oy:n yhteistyönä kohti Euroopan moderneinta valmistavan teollisuuden digitaalista palvelukeskittymää. Tavoitteena on merkittävän työpaikka-alueen rakentaminen ja uusien kotimaisten ja kansainvälisten yritysten houkuttelu Jyväskylään. Alueelle tavoitellaan 1 800 – 1 900 uutta työpaikkaa sekä 150 – 200 miljoonan euron edestä investointeja vuoteen 2030 mennessä. Taustalla on teollisuuden hyvä kasvu ja toisaalta tarve uudenlaiselle digitalisaatiota ja kestävää kehitystä edistävälle kehitysalustalle.

Eteläportissa on yhteensä 40 hehtaaria maa-aluetta, jotka on tarkoitettu yritystoimintaan kaavoitettavaksi. Teollisuuden tontteja on yhteensä 182 000 m2 ja joustavaa liiketilaa 74 000 m2. Eteläportti houkuttelee Jyväskylän ja Muuramen talousalueelle uusia yrityksiä ja varmistaa monipuolisella tonttitarjonnalla nykyisten ja tulevien yritysten kehitystarpeet. Eteläportissa on jo valmiina kattava infrastruktuuri. Myös Kauramäen asuinaluetta ryhdytään rakentamaan Eteläporttiin, sillä alueella varaudutaan väestömäärän voimakkaaseen kasvuun. Tämä osaltaan edistää muun muassa uusien työntekijöiden houkuttelua yritysten läheisyyteen.

Eteläportissa merkittävää on liikenteellinen sijainti, sillä Eteläportin vierestä Valtatie 9:llä kulkee 26 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Vilkas sijainti ja yhteydet eri puolille Suomea luovat logistisesti hyvän solmukohdan teollisille yrityksille, jotka tavoittelevat sujuvia liikenneyhteyksiä. Jyväskylän kaupungin ja Jykian tavoitteena on houkutella Eteläporttiin 60 teollisuuden ja sitä läpileikkaavien alojen kasvuyritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on 300 miljoonaa euroa ja joiden tuotannosta 70 % suuntautuu vientiin.

”Jyväskylässä on vahva valmistavan teollisuuden pohja ja Eteläportti on kaupungin keskeisin kehittämishankkeemme tälle sektorille. Älykäs valmistus sekä vastuullinen ja kestävä tuotanto haastavat toimialaa kehittymään voimakkaasti ja me haluamme olla tukemassa sitä. Tarvetta ja innostusta kehittämiseen ja uudistumiseen löytyy nyt, joten olemme oikeassa ajassa toteuttamassa Eteläporttia”, kommentoi elinkeinojohtaja Anne Sandelin Jyväskylän kaupungilta.

Oppilaitos- ja tutkimuslaitostoimijoita tavoitellaan myös mukaan Eteläporttiin, sillä tuotekehitysverkoston luominen joko fyysisesti tai virtuaalisesti luo lisäarvoa alueella sijaitseville tai sinne sijoittuville yrityksille. Eteläportin ankkuriyrityksenä toimii tällä hetkellä Moventas Gears Oy.

”Uuden tehdasinvestoinnin myötä olemme pystyneet laajentamaan tarjoamaamme isompiin vaihdekokoihin, mikä tarkoittaa, että myös asiakaspohjamme laajenee ja tuotantovolyymi kasvaa merkittävästi jo lähitulevaisuudessa. Eteläportissa toiveenamme on erityisesti logistiikkaan ja alihankintaan liittyvät ratkaisut. Lisäksi teknologiakehityksen osaajat olisivat Moventasille kiinnostavia toimijoita Eteläportissa, jotta tuotekehitystä voidaan toteuttaa entistä tiiviimmin kumppanien avulla”, kommentoi operatiivinen johtaja Mika Nieminen Moventas Gears Oy:sta.

Verkostomainen toiminta

Valmistava teollisuus on voimakkaassa murroksessa, kun digitalisaatio, tekoäly ja robotiikka astuvat yhä voimakkaammin mukaan kehitykseen. Lisäksi kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut on huomioitava kaikessa uudessa toiminnassa ja edistettävä ekologisia ja kestäviä ratkaisuja osana teollisuuden kehitystä. Uusiutuminen edellyttää aktiivista verkostoitumista, tunnistettujen arvoverkkojen hyödyntämistä, uudenlaista strategisia kumppanuuksia, asiakasymmärrystä ja asiakkuuksien systemaattista hallintaa sekä liiketoiminnan ydinalueiden tunnistamista ja niihin keskittymistä.

Teollisuuden uusiutumisen murroksessa haastetaan tuotepohjaisten ratkaisujen toimittajat tarjoamaan rinnalle tuote palveluna -ratkaisuja, jotka edellyttävät uudenlaista osaamista ja uusia liiketoimintamalleja.
Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikkö, Business Jyväskylä, on sitoutunut yhdessä Jykian kanssa edistämään teollista uusiutumista Jyväskylässä ja Eteläportissa. Alueella halutaan edistää verkostomaista toimintaa, joka houkuttelisi Eteläporttiin mukaan keskeisiä tuotekehitys- ja palveluliiketoimintayrityksiä sekä oppilaitoksia ja tutkimuslaitoksia joko fyysisesti tai virtuaalisesti.

”Haluamme luoda Eteläporttiin yritysryhmien muodostaman arvoverkoston, joka tuottaa lisäarvoa asiakkaille. Lisäksi haluamme kytkeä muun muassa oppilaitoksia ja tutkimuslaitoksia mukaan verkostoon ja kehittämistyöhön”, kertoo Eteläportin projektipäällikkö Heikki Kinnunen Business Jyväskylästä.

Alueelle kehitetään teollisen valmistuksen ja palveluliiketoiminnan ekosysteemiä, jossa yhdistyvät yritysten tutkimus ja tuotekehitys, modernein suunnittelu- ja valmistusteknologia, erilaiset valmistuksen palvelut sekä digitaaliset palvelut.

Eteläportin havainnekuvat sekä ilmakuva löytyvät verkosta videon alapuolelta:

Avaa sivu

 

Lisätiedot:

Anne Sandelin
Elinkeinojohtaja, Jyväskylän kaupunki
040 581 9958
anne.sandelin(at)jkl.fi

Heikki Kinnunen
Eteläportin projektipäällikkö, Business Jyväskylä, Jyväskylän kaupunki
050 434 2540
heikki.kinnunen(at)jkl.fi

Mika Nieminen
Operatiivinen johtaja, Moventas Gears Oy
040 524 5649
mika.nieminen(at)moventas.com