Aluekehittäminen on mielenkiintoista ja haastavaa

Sanan määritelmän mukaan aluekehittämisessä on kyse yhden tai useamman toimijan puuttumisesta arvojensa määrittelemistä lähtökohdista tietyn alueen kehityksen kulkuun.

Keväällä 2018 Jyväskylän kaupunki, Muuramen kunta ja Jykia Oy päättivät tehdä selvityksen Eteläportin alueen uudeksi kehittämissuunnitelmaksi. Uusi näkemys tarvitaan sillä hyvien kulkuyhteyksien varrella, Jyväskylän ja Muuramen kunnan rajalla jo 1990 -luvulla työpaikka-alueeksi varatut maa-alueet eivät ole lähteneet rakentumaan. Eteläportissa on tällä hetkellä noin 40 ha, keskisuomalaisesta näkökulmasta tasaista maa-aluetta valmiina rakennettavaksi ja alue voi vuosien saatossa vielä kasvaa mm. Muuramen suuntaan noin 30 ha. Alueella toimii Moventas Gears Oy:n tuuliturbiinivaihteita valmistava tehdas ja valtatie 9:llä, alueelle vievän liittymän kohdalla, liikennemäärät ovat noin 26 000 autoa vuorokaudessa.  Mikä tai kuka voisi siis polkaista alueen kehittymisen vauhtiin? 

Monien mahdollisuuksien ja suunnitelmien alue

Vuonna 2003 alueelle oli suunnitteilla logistiikkakeskus. Sen jälkeen alueella oli vireillä pitkälle valmisteltu mittava kauppakeskushanke. Hanke kariutui vuonna 2009, koska Ympäristöministeriö päätti jättää vahvistamatta kaupan suuryksiköt sallivan maakuntakaavan. Vuonna 2012 aluetta kaavoitettiin uudelleen ja uuden maakuntakaavan mitoitus asetettiin maltillisemmaksi. Alueen markkinointia ei kuitenkaan käynnistetty kaupan rakentamisen volyymien ollessa selvästi laskusuunnassa. Kaupan investoinnit ovat sittemmin suuntautuneet Jyväskylässä lähinnä Seppälään ja Eteläportti on jäänyt uinumaan. Jyväskylän kaupunki on käynnistänyt keväällä 2018 Eteläportin kyljessä sijaitsevan uuden Kauramäen asuntoalueen rakentamisen ja varautuu alueen väestömäärän voimakkaaseen kasvuun.

Eteläportin logo

Eteläportin uusi tuleminen

Tuotanto- ja logistiikkatilojen vajaakäyttöaste on Jyväskylän seudulla niin pieni (noin 2 %), että paikkakunnalla olevien tai tänne sijoittuvien yritysten on vaikea löytää toiminnalleen uusia tiloja. Catellan Markkinakatsaus Suomi (kevät 2018) mukaan teollisuuden ja teknisen tukkukaupan yritysten tilakysyntä on Jyväskylässä todennäköisesti kasvamaan päin. Myös liiketilojen vajaakäyttöaste on vielä alhainen (3-4%) sitä vastoin toimistotiloja Jyväskylän seudulla on reilusti tarjolla. 
Selvitystyön aikana todettiin, että aluekehittäminen ei ole suoraviivaista tavoitteiden asettamista ja oikeiden keinojen määrittelemistä, vaan moniulotteista ja moniarvoista tavoitteiden, näkemysten ja kokemusten välistä keskustelua tulevaisuudesta. Tilatarpeen näkökulmasta Eteläportti halutaan palvelemaan tuotanto-, logistiikka ja muuta yritystoimintaa. Kehittyvän asuntoalueen näkökulmasta alueelle halutaan palveluita.

Valmistavan teollisuuden digitaalinen palvelukeskittymä

Itse ajattelen, että juuri tuosta tavoitteiden jännitteestä voi syntyä uutta. Eteläporttiin on hyvä sijoittaa yrityksen toimitilat, sillä alueelle tulee palveluita ja alueen arvo kehittyy ”teollisuusaluetta” korkeammaksi. Arvolla tarkoitan ihan konkreettista arvoa, esim. rakennuksen arvo säilyy paremmin alueilla, jotka ovat yleisesti korkeatasoisia.

Lisäksi Business Jyväskylä, Jyväskylän kaupunkirakenne ja Jykia Oy panostavat alueen kehitykseen yhdessä sinne sijoittuvien yritysten kanssa. Uskon, että 9 minuutin ajomatkan päässä Jyväskylän keskustasta sijaitseva alue rakentuu lähivuosina ja herää Ruususen unesta pinkit liput liehuen, vaikka projektipäällikkö Heikki ei ollut ihan varma pinkistä väristä.

Raili Kuosmanen, hankekehityspäällikkö, Jykia Oy

Alueen kehittämissuunnitelma on mahdollista saada käyttöösi osoitteesta raili.kuosmanen(at)jykia.fi