3D-tulostus mullistaa yritysten tuotantoprosessit ja kannattavuuden

Metallin ja muovin 3D-tulostus tulee uudistamaan lähivuosina teollisuusyritysten arvontuotannon ja tuotantoketjut. Etteplan ja 3D Formtech käynnistävät kevään aikana koulutuksen, joka valmentaa keskisuomalaisia yrityksiä hyödyntämään uutta teknologiaa ja luomaan kilpailuetua erityisesti kansainvälisillä markkinoilla.

– 3D-tulostus kymmenkertaistuu seuraavan kymmenen vuoden aikana, sanoo tulostuksen liiketoimintamahdollisuuksiin perehtynyt  AM-spesialisti Johannes Karjalainen Etteplanilta.

– Muutos on niin merkittävä, että siihen valmistautuminen pitää aloittaa viimeistään nyt. Jokaisen yrityksen kannattaisi selvittää, mitä 3D-tulostus voi tarkoittaa omassa liiketoiminnassa.

Huolto- ja varaosaliiketoiminta luodaan uudelleen

3D-tulostuksen mahdollisuudet eivät rajoitu vain “prototyyppeihin”. Tulostuksella voidaan toteuttaa kokonaan uudella tavalla huolto- ja varaosaliiketoiminnan prosessit. Toimitusjohtaja Toni Järvitalo 3D Formtechiltä muistuttaa, että mahdollisuuksia tulisi tarkastella nimenomaan tuotteen koko elinkaaren ajalta.

– Ratkaisevaa ei ole vain yksi komponentti vaan tuotteen kaikki vaiheet suunnittelusta varaosiin. Kun yksi tai useampi tuotantovaihe jää kokonaan pois, 3D-tulostus parantaa tuotantoketjujen lisäksi suoraan myös yritysten kannattavuutta.

Tuotantokustannukset jopa puoleen nykyisestä

Tuotantokustannuksissa voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä. Johannes Karjalaisen mukaan kustannusedun saavuttaminen ei kuitenkaan edellytä suuria tuotantovolyymeja.

– Suunnittelimme asiakkaallemme 3D-tulostettavan version komponentista, jota tarvitaan vuosittain noin 1000 kappaletta. Valmistuskulut ovat pienentyneet 55 % ja kyseinen osa myös painaa 50 % vähemmän aikaisempaan verrattuna. Tämän lisäksi tuotteen virtausominaisuudet paranivat uudelleensuunnittelun myötä, Karjalainen kertoo.

– Uudessa Boeing 777X-konemallissa on puolestaan yli 600 3D-tulostettua osaa, esimerkiksi turbiinisiivet ja polttoainesuuttimet. Kustannussäästöjen lisäksi moottorit kuluttavat nyt 10 % vähemmän polttoainetta. Koneen elinkaarta ajatellen myös tämä säästö on todella merkittävä, Karjalainen sanoo.

Yksittäisten tuotantoprosessien lisäksi 3D-tulostus voi mullistaa kokonaisia teollisuudenaloja.

– Mielenkiintoisinta toimialauudistusta toteuttaa tällä hetkellä Divergent, joka tuottaa 3D-tulostettuja autoja. Käytännössä sidososat printataan alumiinista, profiilit hitsataan yhteen ja luodaan auto. 3D-tulostuksen myötä tuotekehityssyklit nopeutuvat merkittävästi, kun protovaihe jää kokonaan pois. Sama tehdas pystyisi tuottamaan niin autoja kuin vaikka linja-autojakin, Karjalainen listaa. 

Tarjolla 3D-koulutusta keskisuomalaisille yrityksille

 Osastopäällikkö Tero Hämeenaho Etteplanilta korostaa organisaation kokonaiskyvykkyyttä uusien teknologioiden omaksumisessa. 3D-tulostukseen liittyvä osaaminen pitää saada osaksi organisaation tuotekehitystä.

 – Peruskyvykkyys pitää löytyä organisaatiosta itsestään, vaikka tuotannossa käytettäisiinkin kumppaneita. Oppilaitoksista valmistuu uusia osaajia koko ajan, mutta heidän on vaikea tuoda uutta teknologiaa osaksi organisaation toimintaa, jos organisaatiolla ei ole yhteistä näkemystä muutosprosessin läpiviemiseen. 

 Etteplan ja 3D Formtech järjestävät tulevan kevään ja kesän aikana koulutusta keskisuomalaisille yrityksille. Koulutus sisältää omat osa-alueensa johdolle ja suunnittelijoille.

 – Koulutus tarjoaa hyvän perusymmärryksen 3D-teknologian mahdollisuuksista kattaen koko tuotantoketjun: ei pelkästään yhden komponentin vaan tuotteen elinkaaren suunnittelusta varaosiin. On tärkeää ymmärtää, missä juuri oman liiketoiminnan kannalta suurin potentiaali ja kilpailuetu tai kustannusetu sijaitsee. Joskus se on suunnittelussa, joskus varaosien paikallisessa tulostuksessa, Hämeenaho vertaa.

 – Uuden teknologian omaksumisprosessi voi olla pitkä, jopa neljä vuotta. Koulutuksella ja antamalla tilaa uudelle teknologialle yritys voi nopeuttaa haltuunottoa noin kahdella vuodella. Tavoitteena on viime kädessä päästä tasolle, missä uusi teknologia auttaa yritystä menestymään ja luomaan uutta liiketoimintaa.

Lisätietoja JAMKin 3D-koulutuksesta.

Lue lisää uudistuvan teollisuuden arvoverkostosta sekä Eteläportista.

Teksti: Annukka Ollitervo