Eteläportin tonttitarjonta

Eteläportti houkuttelee Jyväskylän ja Muuramen talousalueelle uusia yrityksiä ja varmistaa monipuolisella tonttitarjonnalla alueen nykyisten ja tulevien yritysten tulevaisuuden toimintaedellytykset. Yritysalue tarjoaa monipuolisesti tilaa kehittämis-, tuotanto- ja logistiikkatoiminnoille.

Eteläportin alueella on kattava infrastruktuuri: kadut, vesi-, jätevesi- ja kaukolämpöverkostot sekä sähkö- ja telekaapelit.

Eteläporttia suunnitellaan yhdessä alueelle sijoittuvien toimijoiden kanssa. Suunnittelussa pyritään mahdollistamaan toimintojen vaihtelu (esim. kauppa tai tuotannollinen yritystoiminta) ja luomaan joustavuutta tonttikohtaisille hankkeille.

Tavoitteena on, että alueen asemakaavan laajennus ja muutos ovat hyväksymiskäsittelyssä maaliskuussa 2019.

Asemakaava voidaan jakaa tarvittaessa eri tahdissa eteneviin osiin. Esimerkiksi nopean kaavamuutoksen tarvitseva alueen osa voidaan irrottaa omaksi kaavaksi, mikäli se nähdään tarpeelliseksi ja alueen olosuhteet sen mahdollistavat.

Alueelle pääsee rakentamaan keväällä 2019.

Ota meihin yhteyttä ja pohditaan yhdessä ratkaisu, joka sopii yrityksesi tarpeisiin!