Eteläportin asemakaavamuutos etenee ehdotusvaiheeseen

Eteläportin asemakaavamuutos on etenemässä ehdotusvaiheeseen. Alueen asemakaavaa muutetaan erilaisia käyttötarkoituksia, kuten muun muassa liike-, työpaikka- ja varastointia mahdollistavaksi kaavaksi. Tilaa vievän kaupan ja päivittäistavarakaupan suuryksikköjen rakentaminen Eteläporttiin on mahdollista yleiskaavan määräämässä laajuudessa. Lisäksi mahdollistetaan tavanomainen teollisuus- ja toimistorakentaminen. Joustavilla kaavamerkinnöillä mahdollistetaan Eteläporttiin mahdollisimman monia toimintoja ja toimijoita.
Myös ekologisuuteen kiinnitetään huomiota. Kaikkiin rakennuksiin saa toteuttaa viherkatot ja aurinkopaneeleja tai muita aurinkokeräimiä. Alueelle mahdollistetaan mainospylväiden rakentaminen.

Kaavan tiedot löytyvät täältä.